Splošni pogoji prodaje

SPLOŠNI POGOJI PRODAJE 
SPLETNE TRGOVINE MESSER


I. SPLOŠNE DOLOČBE


1. člen
(Uporaba spletne trgovine)


Ponudnik in nosilec vseh pravic na spletnem mestu hardgoods.messer.si je družba Messer Slovenija, d. o. o., Jugova ulica 20, 2342 Ruše, matična št. 5478758000 (v nadaljevanju Messer). Preko omenjene strani izvaja storitev spletne prodaje. Z uporabo storitve spletne trgovine Messer in vseh povezanih strani ter storitev na domeni hardgoods.messer.si se šteje, da so uporabniki v vsakem trenutku seznanjeni s temi splošnimi pogoji prodaje spletne trgovine Messer (v nadaljevanju Pogoji) in, da jih v celoti razumejo ter sprejemajo. Ti Pogoji veljajo za pravice in obveznosti v zvezi z nakupom izdelkov ali storitev preko spletne trgovine Messer in pravice ter obveznosti, ki izhajajo iz sklenitve prodajne pogodbe na daljavo (v nadaljevanju pogodba) med uporabnikom kot končnim kupcem in Messer se štejejo za sestavni del tovrstnih pogodb.


Messer si pridružuje pravico do spremembe teh pogojev in določil kadarkoli brez predhodnega obvestila brez odgovornosti za morebitne posledice, ki izhajajo iz takih sprememb. Navedene spremembe začnejo veljati z objavo na spletni strani hardgoods.messer.si. Prav tako si Messer pridržuje pravico do preklica storitve in spremembe vsebine ter drugih storitev in podstrani, ki so sestavni del spletne trgovine Messer, kadarkoli brez predhodnega obvestila in ne odgovarja za morebitne posledice, ki bi nastale zaradi teh sprememb. Navedene spremembe začnejo veljati z objavo na spletni strani hardgoods.messer.si.


Messer si pridržuje pravico do spremembe, omejitve ali prenehanja zagotavljanja storitve spletne trgovine Messer kadarkoli brez obveznosti predhodnega obvestila, vključno z delno ali popolno omejitvijo dostopa in zagotavljanja določenih storitev uporabnikom, ki kršijo določila teh pogojev in Splošnih prodajnih pogojev. Uporaba storitev spletne trgovine Messer je dovoljenja izključno polnoletnim osebam, ki imajo popolno poslovno sposobnost, kar potrdijo z uporabo spletne trgovine Messer. Uporaba spletne trgovine Messer otrokom ali mladoletnim osebam ni dovoljena, za kar so dolžni skrbeti starši in/ali skrbniki, sicer prevzemajo vse pravice in obveznosti, ki izhajajo iz take uporabe, Messer ne odgovarja za morebitne posledice takšne uporabe.


Spletna trgovina Messer v celoti zavrača kakršnokoli odgovornost za točnost in/ali popolnost vseh informacij in vsebine, ki se nahajajo na hardgoods.messer.si. Spletna trgovina Messer si pridržuje pravico do napak v opisu in sliki izdelka. Za slednje tudi velja, da so ilustrativne narave. Ni nujno, da slika, ki ponazarja izdelek na spletni strani hardgoods.messer.si v celoti ustreza dejanskemu videzu in vsebini izdelka, zaradi česar kupec na tej podlagi ne more oglaševati tovrstnih izdelkov. Messer so bo trudil na spletni strani hardgoods.messer.si objavljati točne in ažurne podatke, vendar ne prevzema odgovornosti za njihovo točnost ter popolnost.


Pravice in obveznosti, sklicujoč na Zakon o varstvu potrošnikov (Ur. l. RS, št. 130/22; v nadaljevanju ZVPot-1) se uporabljajo le za fizične osebe (v nadaljevanju potrošnik) in ne za pravne osebe (v nadaljevanju podjetje).


V pravilniku uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.


2. člen
(Postopek oddaje naročila)   


Naročilo izdelkov je mogoče izvesti preko elektronske poti. Izbrani izdelek se shrani v voziček kupca s klikom na gumb »Dodaj v nakupovalni voziček«. Za nadaljevanje postopka je potrebno klikniti na ikono vozička v zgornjem desnem kotu strani in nato v novem pojavnem oknu na gumb »Uredi voziček«, ki odpre novo stran, kjer so prikazani vsi izbrani artikli. Če želi uporabnik odstraniti določen izdelek ali storitev iz vozička, lahko to stori s klikom na povezavo »Odstrani«. Če želi uporabnik dodati nove izdelke v voziček, to stori s klikom na gumb »Na katalog opreme« in ponovitvijo postopka iz prejšnjega koraka. Po tem, ko sistem zabeleži dodani izdelek v voziček, se prikaže obvestilo o uspešnem dodajanju izdelka v voziček. Uporabnik lahko nato, znotraj urejanja vozička, s klikom na gumb »Nadaljuj do blagajne« nadaljuje s plačilnim postopkom oz. postopkom prijave/registracije v spletno trgovino. Po uspešni prijavi oz. registraciji ima uporabnik možnost pregleda vozička. Gumb »Nadaljuj« odpre obrazec za izbor naslova za dostavo, katerega lahko izbere v spustnem meniju (v kolikor gre za registriranega uporabnika) ali pa v obrazec vnese podatke za dostavo. Gumb »Nadaljuj« izpiše Povzetek naročila, kjer uporabnik pregleda artikle, ki jih bo naročil ter preveri naslov za dostavo. Gumb »Nadaljuj« odpre Načine plačila. Ko uporabnik izbere zanj primeren način plačila s klikom na gumb »Nadaljuj« odda naročilo, s čimer se zaveže k izpolnitvi pogodbe in potrdi, da je zavezan k plačilu. V primeru uspešne oddaje naročila uporabnik prejme potrditev naročila na registriran e-poštni naslov.


Naročilo oz. prodajna pogodba je v elektronski obliki shranjena na strežniku Messer, in uporabnik lahko pridobi kopijo z zahtevo po elektronski pošti na: odprema.ruse@messer
group.com ali dostopa do podatkov o vsebini pogodbe ter statusu naročila v svojem uporabniškem profilu. Messer si pridržuje pravico, da v namen preveritve navedenih uporabnikovih podatkov in točnosti naročila kontaktira uporabnika na njegovo telefonsko številko ali po elektronski pošti.


Če ponudnik ne more dostaviti določenih naročenih izdelkov, bo uporabnik obveščen preko telefona ali elektronske pošte. Uporabnik ima v tem primeru možnost odpovedati naročilo za izdelek ali zahtevati nadomestnega.


Uporabnik lahko izbira med različnimi plačilnimi metodami. V postopku urejanja naročila so v nakupovalnem vozičku vidni obračunani stroški pošiljanja. Dostava se vrši s strani dostavne službe Pošta Slovenije.

II. PRODAJNI POGOJI


3. člen
(Sklenitev in prekinitev prodajne pogodbe)


Ti Pogoji in posamezni prodajni pogoji, označeni s podatki o posameznih izdelkih, predstavljajo ponudbo Messer za sklenitev pogodbe, uporabnik kot kupec pa z registracijo, sklenitvijo naročila ali na drug način, določen s temi pogoji, le-te sprejme, kar se šteje za sklenitev pogodbe med uporabnikom in Messer-jem pod temi Pogoji.


Predmet in komercialni namen pogodbe je nakup izbranega izdelka ali storitve preko spletne trgovine Messer ob plačilu ustreznega nadomestila cene tega izdelka ali storitve. Pogodba se sklene s sredstvi komunikacije na daljavo (pogodba sklenjena na daljavo), in sicer, preko: spleta, e-pošte in telefona. Po oddaji naročila uporabnik nima več možnosti spreminjanja vsebine naročila, razen v primeru odstopa od pogodbe.


Pogodba stopi v veljavo in zavezuje od trenutka, ko uporabnik sprejme ponudbo Messer na enega od naslednjih načinov:
- z izbiro plačila in zaključkom naročila kot registriran uporabnik spletne trgovine Messer;
- z izbiro plačila in zaključkom naročila preko elektronske pošte: odprema.ruse@messergroup.com;
- z izbiro plačila in zaključkom naročila preko telefonske številke: +386 (0)2 661 03 13.

Ob sklenitvi pogodbe se uporabniku izroči oz. pošlje po e-pošti potrdilo o sklenjeni pogodbi, tj., predpogodbeno obvestilo iz 6. odstavka 132. člena ZVPot-1 in obvestilo o pravici uporabnika do enostranske odpovedi pogodbe z obrazcem za enostransko odpoved pogodbe v skladu z 138. členom ZVPot-1. Uporabnik lahko v 14 (štirinajstih) dneh enostransko odpoved pogodbo brez navedbe razloga. Uporabnik nima pravice do enostranske odpovedi pogodbe:

- če je bila storitev zanj v celoti izpolnjena, izpolnitev pa se je začela z njegovim izrecnim predhodnim soglasjem in z njegovo potrditvijo, da je seznanjen z dejstvom, da bo izgubil pravico do enostranske odpovedi pogodbe, če bo storitev zanj v celoti izpolnjena;
- če je predmet pogodbe zapečateno blago, ki zaradi zdravstvenih ali higienskih razlogov ni primerno za vračilo, če je bilo po dostavi odpečateno;
- če je predmet pogodbe blago, ki je po dostavi zaradi svoje narave neločljivo pomešano z drugimi stvarmi.

4. člen
(Postopek registracije)


Uporabnikom ni omogočen spletni nakup izdelkov brez registracije. Pri oddaji naročila imajo stranke možnost, da istočasno ustvarijo svoj uporabniški račun z geslom. Uporabniško ime je enako e-poštnemu naslovu, ki ga je stranka navedla v postopku oddaje naročila. Na ta način lahko stranke enostavno in hitro dostopajo do svojega uporabniškega računa za morebitne prihodnje nakupe ali spremljanje statusa naročil.


V postopku registracije oz. ustvarjanja uporabniškega računa je uporabnik dolžan izpolniti enega od obrazcev na povezavi hardgoods.messer.si/registracija. Uporabnik lahko izvede novo »Registracijo« ali pa »Registracijo za obstoječega kupca« – obstoječi kupec je subjekt, ki že ima Messer-jevo registracijsko številko (le-ta je napisana na Messer-jevih računih pod nazivom »Plačnik« oz. jo lahko pridobi na podlagi sporočila poslanega na e-poštni naslov backoffice.si@messergroup.com). Vsi podatki, ki so potrebni za registracijo ali ustvarjanje uporabniškega računa, morajo biti resnični, veljavni, pri čemer je navajanje ali uporaba podatkov drugih oseb ali podjetij izrecno prepovedana.


Registracijski ali uporabniški račun se ustvari samo za en subjekt (uporabnik). Ni dovoljeno posredovati podatkov o registraciji ali uporabniškem računu tretjim osebam. Uporabnik je dolžan hraniti podatke o svojem varnostnem geslu in uporabniškem računu. Uporaba tujega registrskega ali uporabniškega računa ni dovoljena in se v primeru kršitve le tega pogodba šteje za neveljavno. Uporabnik mora v tem primeru povrniti vse nastale stroške Messer-ju.


Za kršitev določil Pogojev iz tega poglavja si Messer pridržuje pravico, da po lastni presoji ukine uporabniški račun, brez obveznosti povračila uporabniku kakršnikoli protidajatev, ki bi mu pri tem nastala.


Registracija, ki vključuje plačilo storitve, se šteje za sklenjeno pogodbo med podjetjem Messer in uporabnikom kot stranko.


Pogodba začne veljati z zaključkom registracije uporabnika, tj., z dnem, ko uporabnik sprejme ponudbo za sklenitev take pogodbe.


5. člen
(Postopek nakupa)


Glavne lastnosti izdelka, način uporabe, cene, akcijske ponudbe in ugodnosti, način plačila in dostave se nanašajo na tiste, ki veljajo v trenutku oddaje naročila. Zgornji podatki bodo navedeni ob vsakem izdelku. 


Cena izdelka, ki vključuje znesek DDV in strošek dostave, je viden v vozičku pred oddajo naročila. Stroški dostave so lahko vidni tudi na nekaterih drugih delih strani. Vse informacije o potrditvi nakupa na podlagi elektronskega spletnega naročila bodo dostavljene na elektronski naslov kupca, ki ga je navedel v procesu registracije/naročila ali v vozičku ob vnosu podatkov ob oddaji naročila. Vse cene so izražene v evrih (EUR). 


Če kupec ne prejme obvestila o potrditvi naročila, obstaja možnost, da je v registracijskem postopku vnesel napačen elektronski naslov. V tem primeru naprošamo kupca, da nas kontaktira na e-poštni naslov: odprema.ruse@messergroup.com ali na telefonsko številko +386 (0)2 661 03 13, da naša služba za stranke preveri, ali je naročilo prejeto.


Prav tako nas pokličite na številko +386 (0)2 661 03 13, če niste prepričani kako bi opravili nakup in pomagali vam bomo napolniti voziček.

III. DOSTAVA IN POGOJI DOSTAVE


6. člen
(Strošek pakiranja in dostave)


Stroški pošiljanja se avtomatsko obračunajo ob nakupu izdelka in se vam izstavi račun s ceno kupljenih izdelkov in ceno pošiljanja.


Stroški pošiljanja in dostave bodo prikazani v nakupovalnem vozičku skupaj s ceno izdelka.


Stroški pošiljanja preko dostave na območju Republike Slovenije so fiksni in znašajo 5,00 EUR ne glede na težo, prostornino ali naslov kupca.


7. člen
(Embalaža)


Naročeni izdelki so pakirani tako, da se ob normalnem ravnanju med transportom oz. dostavo ne poškodujejo. Kupec je dolžan ob prevzemu pregledati embalažo pošiljke. Če ima embalaža pošiljke vidne poškodbe, kupcu priporočamo, da prevzem zavrne, saj obstaja možnost, da je izdelek v embalaži poškodovan. Z zavrnitvijo prevzema bo dostavna služba pošiljko vrnila podjetju Messer z opombo, da je pošiljka z napako.


8. člen
(Dobavni rok)


Naročeno blago, za katerega je naročilo oddano do 10. ure na delovni dan, bo odposlano najkasneje naslednji delovni dan, če je bila uporabljena plačilna metoda »Paypal«. Naročeno blago, za katerega je naročilo oddano na dela prost dan ali praznik, bo odposlano ob prvem naslednjem delovnem dnevu. Izdelki z daljšim dobavnim rokom, navedenim na spletni strani, bodo dostavljeni v navedenem roku.


Dobavni rok za izdelke, za katere je navedeno, da so na zalogi, na območju celotne Slovenije je 3 do 5 delovnih dni od dneva oddaje naročila, razen za izdelke s posebno opombo »Ni zaloge«.


V primeru spremembe roka dobave ali drugih okoliščin, pomembnih za izvedbo naročila, bo uporabnika (kupca) nemudoma obvestila naša služba za pomoč strankam.


V primeru napačno naročenega izdelka s strani kupca krije stroške poštnine pošiljanja uporabnik (kupec) sam.


V primeru, da stranka ne prejme naročenega blaga v dogovorjenem roku, mora pozvati Messer k izpolnitvi obveznosti in določiti dodaten rok. Če Messer tudi v dodatnem roku ne izpolni obveznosti, lahko uporabnik odstopi od pogodbe in zahteva vračilo že plačanih zneskov.


Messer ne odgovarja za zamude ali nedobave blaga v primeru vojn, izgredov, demonstracij, vladnih intervencij, požarov, poplav in drugih naravnih nesreč, uvoznih ali izvoznih embargov ali drugih podobnih razlogov višje sile, na katere Messer ne more vplivati. Kljub temu se bo Messer trudil izvesti dobavo čim prej in bo stranko redno obveščal o morebitnih zamudah s strani dobavitelja. V primeru vpliva takih razmer se čas dobave prekine za čas trajanja teh okoliščin, po prenehanju pa roki začnejo teči naprej.

IV. CENOVNA POLITIKA


9. člen
(Cene)


V spletni trgovini Messer velja spletna cena, ki je na voljo vsem registriranim uporabnikom. Te cene se lahko razlikujejo od rednih maloprodajnih cen Messer-jevih prodajnih poslov s fizičnimi ali poslovnimi subjekti. Akcijske cene v spletni trgovini veljajo le za nakupe, opravljene preko spletne trgovine Messer.


Vse cene v spletni trgovini so izražene v evrih in že vključujejo DDV, razen če je izrecno navedeno drugače. Cene veljajo samo za elektronska naročila izdelkov preko spletne trgovine in so veljavne v trenutku oddaje naročila, vse do sprejema novega cenika.


Ponudba izdelkov velja do razprodaje zaloge ali prenehanja ponudbe izdelka v prodajnem programu Messer. Popusti se ne seštevajo med seboj. Če pride do napake pri cenah v spletni trgovini, bomo kupca obvestili v 24 urah po oddaji naročila in mu povrnili morebitne stroške, ki so že nastali zaradi te napake.


V. NAČIN IN POSTOPEK PLAČILA


10. člen
(Plačila)


Plačilo cene izdelka in stroškov dostave pošiljanja je možno na enega izmed naslednjih načinov:
a.    Plačilo preko sistema Paypal.
b.    Plačilo po povzetju.
c.    Plačilo z odloženim plačilom (možno le za kupce, ki imajo z Messer sklenjen ustrezen dogovor o sodelovanju).


Za izdelke v akciji se kreira akcijski popust na vse oblike plačila.

VI. PREVZEM BLAGA


11. člen
(Kraj izpolnitve)


Izpolnitev predmeta pogodbe je odvisna od dogovora določenega v pogodbi ali ponudbi. V primeru, da kraj izpolnitve ni natančno določen si lahko Messer in uporabnik pridržujeta pravico, da se o tem dogovorita naknadno.


Uporabnik je dolžan prevzeti predmet pogodbe najkasneje v roku 14 dni po prejemu pisnega poziva Messer, v skladu z določbami o kraju dobave oz. izpolnitve, kot je navedeno v prejšnjih točkah.


Če se blago dostavlja preko partnerskih dostavnih služb, mora stranka prevzeti blago v skladu s pogoji poslovanja dostavne službe.

VII. GARANCIJA 


12. člen
(Postopek uveljavljanja garancije)


Izdelki, za katere zagotavljamo garancijo v skladu z zakonodajo in garancijo, ki jo določi proizvajalec, imajo garancijski list. Pravica do koriščenja garancije se uresniči ob predložitvi računa in garancijskega lista. Kupec je dolžan hraniti garancijski list in račun. Datum izstavitve računa je datum aktivacije garancije. Ob opisu izdelka je podatek o časovnem obdobju, za katerega velja garancija za določen izdelek.


V primeru izdaje garancijskega lista, s katerim proizvajalec jamči za brezhibnost izdelka v določenem časovnem obdobju, lahko kupec, če izdelek ni v redu, zahteva popravilo izdelka v razumnem roku oz. namesto popravila izroči drug brezhiben izdelek. Če pride do okvare izdelka v garancijski dobi, ga je potrebno dostaviti pooblaščenemu servisu, ki je naveden na garancijskem listu.


Pravica do koriščenja garancije se uveljavlja le ob predložitvi računa. Kupec je dolžan hraniti garancijski list in račun. Garancija ne krije okvare izdelka, ki je posledica nepravilne uporabe in/ali neupoštevanja navodil. Servisiranje in prodaja nadomestnih delov za kupljeni izdelek poteka preko pooblaščenih serviserjev, ki so navedeni v garancijskem listu.


Podrobnejše določbe o uveljavljanju garancijskih zahtevkov urejajo zakoni ZVPot-1 za potrošnike in Obligacijski zakonik (Ur. l. RS št. 97/07 in nasl.; v nadaljevanju OZ) za pravne osebe ter samostojne podjetnike.

VIII. JAMČEVANJE


13. člen
(Stvarna napaka)


Messer prevzema odgovornost za stvarne napake, ki so bile prisotne v času, ko je nevarnost naključne izgube ali poškodbe prešla na uporabnika, kar se običajno zgodi ob prevzemu blaga. Napaka se šteje za stvarno v naslednjih primerih:
1.    Če izdelek nima lastnosti, potrebnih za njegovo normalno uporabo ali prodajo.
2.    Če izdelek nima lastnosti, ki so bile izrecno dogovorjene ali bi jih moral prodajalec poznati in so potrebne za posebno uporabo, za katero je bil izdelek kupljen.
3.    Če izdelek ne ustreza vzorcu ali modelu, razen če je bil vzorec ali model prikazan le za obvestilo.
4.    Če izdelek ne ustreza izrecnim ali implicitnim dogovorom o lastnostih in kakovosti.


Uporabnik mora nemudoma, ali ko je to mogoče, pregledati izdelek, ugotoviti morebitne napake in jih zabeležiti. Messer ne bo upoštevala napak, ki niso skrite in bi morale biti znane ob običajnem pregledu. Očitne napake je treba sporočiti Messer-ju nemudoma oz. najkasneje pa v osmih dneh po pregledu za potrošnike. Slednje enako velja za skrite napake.


Potrošnik mora Messer o stvarni napaki obvestiti v dveh mesecih od odkritja napake. Družba je odgovorna za stvarne napake, ki se pokažejo v šestih mesecih od izročitve blaga, pri potrošniških pogodbah pa v dveh letih od izročitve blaga ali v enem letu pri prodaji rabljenega blaga.


Potrošnik lahko po obvestilu Messer-ju o napaki zahteva:
1.    Odpravo napake,
2.    vrnitev dela plačanega zneska sorazmerno z napako,
3.    zamenjavo blaga z napako z novim brezhibnim blagom, ali
4.    odstop od pogodbe in vrnitev plačanega zneska.


Potrošnik ima tudi pravico do povračila škode, zlasti stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza izdelkov, ki nastanejo zaradi izpolnitve navedenih zahtev. Messer ne upošteva nepomembnih napak.

IX. ODSTOP OD POGODBE


14. člen
(Enostranska odpoved potrošnika)


V skladu z ZVPot-2 ima potrošnik pravico, da v 14 (štirinajstih) dneh od prevzema blaga uporabniku, ki ni prevoznik, sporoči Messer-ju, da odstopa od pogodbe, brez potrebe po navajanju razlogov za svojo odločitev. Rok za odstop se začne šteti naslednji dan po prevzemu blaga. Voljo za odstop od pogodbe je treba navesti jasno in nedvoumno. Če potrošnik uporabi obrazec za odstop, mu Messer nemudoma po e-pošti pošlje potrdilo o prejemu obrazca.


Potrošnik lahko odstop od pogodbe sporoči na naslednje načine:
- poslovni naslov: Messer Slovenija, d. o. o., Jugova ulica 20, 2342 Ruše
- e-pošta: odprema.ruse@messergroup.com.


Rok za enostransko odpoved pogodbe je 14 (štirinajst) dni od dneva, ko je bilo blago, ki je predmet pogodbe, izročeno uporabniku ali tretji osebi, ki jo določi uporabnik, ki ni prevoznik, oz. v primeru storitve od sklenitve pogodbe. 


Vračilo denarja bo izvedeno na enak način, kot je uporabnik izvedel plačilo. V primeru, da se uporabnik strinja z drugim načinom vračila vplačanega zneska, ne nosi nobenih stroškov v zvezi z vračilom. Vračilo denarja lahko Messer izvede šele, ko mu je blago vrnjeno ali ko je predloženo dokazilo, da je blago poslano nazaj.


Uporabnik je dolžan blago izročiti ali poslati na naslov Messer Slovenija, d. o. o., Jugova ulica 20, 2342 Ruše brez nepotrebnega odlašanja, v vsakem primeru pa najkasneje v 14 (štirinajstih) dneh od dneva, ko je podjetje Messer poslalo svojo odločitev o enostranski odpovedi pogodbe. Uporabnik nosi neposredne stroške vračila blaga. Uporabnika naprošamo, da pred odpovedjo pogodbe pokliče na telefonsko številko +386 (0)2 661 03 13 ali na e-poštni naslov odprema.ruse@messergroup.com, da se mu pojasni postopek vračila blaga. Stroške pošiljanja vračila blaga krije pošiljatelj, razen če je vnaprej dogovorjeno drugače. Pošiljk z odkupnino ne sprejemamo.


Uporabnik je odgovoren za vsako zmanjšanje vrednosti blaga, ki je posledica ravnanja z blagom, razen za tisto, ki je bilo potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in funkcionalnosti blaga. V primeru poškodbe originalne embalaže se znesek vračila zmanjša za odstotek, ki ustreza vrednosti blaga. V tem primeru boste obveščeni.


V primeru, da je bil pri plačilu naročila (ali dela njegove vrednosti) uporabljen kupon, se potrošniku v primeru odstopa od pogodbe vrne kupon v enaki vrednosti, kot jo je imel ob oddaji naročila. Enako velja za promocijske kode za popust.

X. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV


15. člen
(Obdelovanje podatkov)


Z registracijo v spletni trgovini uporabnik dovoljuje, da Messer kot upravljavec zbirke osebnih podatkov obdeluje vse posredovane podatke in podatke o vsebini nakupov v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679; v nadaljevanju GDPR) in ostalo veljavno zakonodajo Republike Slovenije s področja varstva podatkov.


Messer se zavezuje, da bo spoštoval anonimnost in zasebnost uporabnikov spletne trgovine Messer in bo prejete podatke uporabljal ter obdeloval izključno v namen ter za namen, opredeljen v teh Pogojih. Messer lahko zbira osebne podatke uporabnika kot so ime, priimek, elektronski naslov, matična številka, telefonska številka, številka kupca Messer, naziv podjetja ali e-naslov. Davčna številka in kraj se zbira le, če jih uporabnik prostovoljno posreduje Messer-ju.


Messer bo navedene podatke uporabljal izključno za namene izpolnjevanja pogodbenih obveznosti, boljšega vpogleda in razumevanja individualnih potreb, navad ter zahtev uporabnikov in nadaljnjega razvoja ter boljšega zagotavljanja vseh storitev Messer. Messer zbira, obdeluje in objavlja podatke o uporabnikih v zvezi z načinom uporabe spletne trgovine Messer brez razkritja identitete uporabnika in/ali osebnih podatkov, ki omogočajo odkritje identitete uporabnika. Messer zbira in beleži podatke o uporabnikovem IP naslovu (ang. »Internet Protocol Address«) ali o lokaciji računalnika za namene sistemske administracije, odpravljanja težav, potrditve prenosa vsebine ali izboljšave tehničnih vidikov internetne storitve. Messer bo samodejno beležil podatke o uporabnikovih navadah uporabe Messer-ja, vključno z dnevniško datoteko o obiskih določenih strani in/ali vsebine. Messer bo te podatke uporabljal izključno za namene izboljšanja svojih storitev ter prilagajanja in individualizacije promocijskih aktivnosti glede na potrebe posameznih uporabnikov. Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla.


Messer ne hrani oz. zapisuje oz. beleži številke vaše kreditne kartice ali podatkov o transakcijah. Messer za plačevanje s kreditno kartico uporablja storitve tretje osebe, pooblaščene banke, ki vaše podatke varuje s šifriranjem.


16. člen
(Piškotki)


Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki se shranjuje na vašem trdem disku v povezavi z uporabljenim spletnim brskalnikom in s katerimi izdajatelj piškotka (v tem primeru mi) prejema določene informacije. Piškotki ne morejo izvajati programov ali v vaš računalnik prenašati virusov. Namenjeno so le temu, da se internetna ponudba kot celota oblikuje bolj do uporabnika prijazno in učinkovito. Pravno podlago za tako obdelavo predstavlja 6. točka prvega odstavka 6. člena GDPR. Obdelava osebnih podatkov v okviru »zakonitega« interesa upravljavca je dovoljena, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika. Naš zakonit interes je analiza uporabe naše spletne oz. prodajne strani.


Uporaba piškotkov:
a) Ta spletna stran uporablja naslednje vrste piškotkov (njihov obseg in funkcije so opisane spodaj):
- začasni piškotki (glejte točko b)
- trajni piškotki (glejte točko c)
- piškotki tretjih oseb (glejte točko d)
b) Začasni piškotki se samodejno izbrišejo, ko zaprete spletni brskalnik. Mednje štejejo zlasti sejni piškotki. Ti shranijo identifikator seje, s katerim je mogoče različne zahteve vašega spletnega brskalnika dodeliti skupni seji. Tako lahko ponovno prepoznamo vaš računalnik, ko se vrnete na našo spletno stran. Sejni piškotki se izbrišejo, ko se odjavite ali ko zaprete spletni brskalnik.
c) Trajni piškotki se samodejno izbrišejo po določenem času, ki se lahko razlikuje glede na posamezni piškotek. Piškotke lahko kadar koli izbrišete v varnostnih nastavitvah svojega spletnega brskalnika.
d) Nastavitve spletnega brskalnika lahko po želji spremenite in npr. zavrnete sprejemanje piškotkov tretjih oseb (piškotke tretjih ponudnikov, kot je npr. YouTube) ali zavrnete vse piškotke. V tem primeru mogoče ne boste mogli uporabljati vseh funkcij tega spletnega mesta.
e) Uporabo objektov HTML5, za shranjevanje vsebine v vaš spletni brskalnik, lahko preprečite, tako da v spletnem brskalniku uporabite zasebni način. Svetujemo, da redno ročno brišete piškotke in zgodovino brskanja.


Z uporabo naše spletne strani se strinjate z uporabo zgoraj navedenih vrst piškotkov.


17. člen
(Analitično orodje)


Spletna stran uporablja analitično orodje Piwik za analizo uporabe naše spletne strani in njene redne izboljšave. Pridobljena statistika nam pomaga izboljšati ponudbo in jo narediti zanimivejšo za vas, naše uporabnike. Pravno podlago za uporabo analitičnega orodja Piwik predstavlja 6. točka prvega odstavka 6. člena GDPR. Obdelava osebnih podatkov v okviru »zakonitega interesa« upravljavca je dovoljena, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika. Naš zakonit interes je analiza uporabe naše spletne strani oz. trgovine. Postopkom obdelave lahko kadar koli ugovarjate, če menite, da za to obstajajo razlogi. Za ugovor zadostuje, da pošljete elektronsko pošto pooblaščeni osebi za varstvo podatkov varstvo.podatkov@messergroup.com.


Za tako vrednotenje se na vaš računalnik shranijo piškotki (glejte 3. člen za več podrobnosti). Upravljavec shrani informacije, zbrane na tak način, samo na svoj strežnik v Evropski uniji. Vrednotenje je mogoče nastaviti z brisanjem obstoječih piškotkov in s preprečevanjem hrambe piškotkov. Če preprečite hrambo piškotkov, mogoče ne boste mogli uporabljati te spletne strani v celoti. Shranjevanje piškotkov lahko preprečite z nastavitvami v vašem brskalniku. Uporabo analitičnega orodja Piwik lahko preprečite z odstranitvijo spodnje kljukice in aktivacijo izklopa vtičnika: 
Če kliknete spodnje potrditveno polje, boste prejeli piškotek, s katerim boste odjavljeni od vseh orodij za oglaševanje in marketing, nameščenih na tej spletni strani.


Ta spletna stran uporablja Piwik v delno anonimizirani obliki, kar pomeni, da so IP-naslovi skrajšani pred nadaljnjo obdelavo; s tem je mogoče preprečiti neposredno povezavo teh podatkov z osebo. IP-naslov, prenesen z vašega brskalnika s storitvijo Piwik, ne bo povezan z drugimi podatki, ki jih zbiramo. Sklic osebe je neposredno odstranjen z delnim izbrisom IP-naslovov, pri čemer se shranijo samo statistični podatki.


Program Piwik je odprtokodno orodje. Informacije glede varstva podatkov prek tretjega ponudnika je mogoče najti na http://piwik.pro/privacy-policy.

XI. PRITOŽBE IN UGOVORI


18. člen
(Postopek reklamacije)


Reklamacije v zvezi z napakami na izdelkih in vse druge ugovore lahko uveljavljate pisno po elektronski ali navadni pošti ter ustno po telefonu:
- na telefonsko številko: +386 (0)2 661 03 13.
- na e-naslov: odprema.ruse@messer
group.com.
- na poslovni naslov: Messer Slovenija, d. o. o., Jugova ulica 20, 2342 Ruše.


V primeru upravičene reklamacije je možna prekinitev pogodbe z vračilom vplačanega zneska ali zamenjavo izdelka. Če gre za poškodbo in/ali nepravilno delovanje dobavljenega blaga, mora uporabnik (kupec) poslati fotografijo reklamacije, da jo lahko ocenimo na podlagi materialnih dokazov. Messer reklamirano poškodovano, z napako ali napačno dostavljeno blago prevzame na svoje stroške, če se ugotovi, da je reklamacija upravičena in da kupec ni vplival na napako, poškodbo ali kakršno koli pomanjkljivost blaga. V primeru upravičene reklamacije stroške zamenjave izdelka z novim v celoti nosi Messer.


V primeru spora glede upravičenosti reklamacije in/ali načina vračila izdelka (izdelek mora biti nerabljen, v nespremenjeni količini in v originalni embalaži, s predloženim originalnim računom in morebitno garancijo), bo izdelek predan v strokovni pregled izvedencu ali strokovni pravni osebi. V primeru, da strokovno mnenje ugotovi upravičenost reklamacije, nosi vse stroške zamenjave izdelka Messer, v primeru neupravičene reklamacije pa strošek bremeni kupca.


V primeru napačno naročenega izdelka ima kupec pravico izdelek na svoje stroške vrniti v roku 14 dni, vračilo vplačanega zneska pa se izvede na TRR uporabnika IBAN šele po prejemu vrnjenega izdelka. Plačilo bomo izvedli na enak način, kot je bilo plačilo izvedeno, razen če se stranka izrecno strinja z drugim načinom plačila in ob predpostavki, da Messer ni dolžan plačati nobenih dodatnih stroškov za takšno vračilo. Stroške vračila blaga na podlagi enostranske odpovedi pogodbe s strani kupca krije kupec.


Pri uveljavljanju odgovornosti za stvarne napake bomo ravnali po določbah, ki jih urejajo 458. do 480. člena Obligacijskega zakonika.

XII. KONČNE DOLOČBE
19. člen


Ti splošni pogoji pričnejo veljati z dnem sprejetja s strani direktorja Messer.


Družba si pridržuje pravico do spremembe splošnih pogojev poslovanja brez predhodnega obvestila. O vsaki spremembi bo ponudnik obvestil uporabnike na spletni strani https://www.messer.si/. Sprememba splošnih pogojev se šteje za sprejeto, če uporabnik še naprej uporablja portal. Ponudnik se trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, vendar se lastnosti artiklov, rok dobave ali cena lahko spremenijo hitro. V takem primeru bo ponudnik uporabnika obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od naročila ali zamenjavo artikla.


Uporabnik lahko pošlje ugovor, pripombo, zahtevek, izjavo in reklamacijo po e-pošti na odprema.ruse@messergroup.com ali pisno na poslovni naslov: Jugova ulica 20, 2342 Ruše. Reševanje sporov bo potekalo v skladu z veljavno zakonodajo, pri čemer je pristojno sodišče v Mariboru. Messer ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (Ur. l. št. 81/15).


Z registracijo in nakupom se strinjate, da vas Messer z namenom promocije storitev in izdelkov po elektronski pošti obvešča o spremembah ali dopolnitvah strani, popustih, akcijah, izdelkih ali spremembah v načinu izvajanja storitev. Uporabnik lahko podano privolitev kadarkoli prekliče.

V Rušah, 1. 4. 2024

Priloge:
Priloga 1: Obrazec za enostransko odpoved pogodbe

© Nepooblaščeno kopiranje, spreminjanje ali kakršnokoli drugačno razširjanje dela ali celotnih tekstov je strogo prepovedano.