Drobtinica

Projekt digital Henkel - press article

Projekt Digital Henkel

V okviru projekta Digital Henkel bodo vpeljane digitalne in druge rešitve za digitalno transformacijo podjetja Henkel Maribor in partnerjev projekta, med katerimi je tudi Messer Slovenija. V poslovanje vodilnega partnerja in ostalih partnerjev bodo vpeljane nove tehnologije, procesi ter izboljšane digitalne kompetence zaposlenih. Projekt bo neposredno prispeval k optimizaciji procesov, dvigu digitalnih kompetenc, znižanju stroškov, zmanjšanju porabe energije in ogljičnega odtisa.